Technische tips bij Bridge

Wat elke bridger zou moeten weten…

Wanneer mag een speler vragen stellen:

 1. Alleen als het zijn beurt is om te bieden of te spelen
 2. Herhaling van bieding mag alleen bij eerste beurt om (bij) te spelen
 3. Naar het eindbod mag gedurende het hele spel gevraagd worden
 4. Speler komt gedekt uit om zijn partner de kans te geven nog vragen te stellen
 5. Geen vragen stellen om partner wakker te maken

Foutieve uitleg: verbeteren of niet:

 1. leider of dummy moet foutieve uitleg van partner corrigeren voor de gedekte uitkomst
 2. tegenpartij mag de foutieve uitleg pas verbeteren na het spel

Wanneer geldt een kaart als gespeeld:

 1. als partner de beeldzijde zou kunnen zien (tegenpartij)
 2. als ze met de beeldzijde naar boven zo wordt gehouden dat ze de tafel raakt (leider)
 3. als ze zo wordt gehouden dat aangegeven wordt dat de kaart gespeeld is
 4. een kaart van dummy geldt als gespeeld als ze opzettelijk door de leider is aangeraakt
 5. als ze door een speler wordt genoemd of wordt aangeduid als de te spelen kaart

Wat mag de dummy:

 1. uitvoeren wat de leider hem opdraagt (dus geen kaarten aanwijzen…)
 2. proberen een fout van de leider te voorkomen (bijv. uit verkeerde hand voorspelen)
 3. vragen aan de leider of hij in de lopende slag misschien heeft verzaakt
 4. de WL roepen, maar niet als eerste wijzen op een onregelmatigheid
 5. na het beëindigen van het spel of na een claim is dummy niet langer dummy

Claimen:

 1. na het opeisen of afstaan van slagen wordt er niet meer doorgespeeld
 2. de eiser moet meteen aangeven hoe hij de resterende kaarten zal spelen
 3. als de eiser een nog niet genoemde speelwijze voorstelt, waarbij het succes afhankelijk is van het ontdekken of een bepaalde kaart al dan niet in de hand van een bepaalde tegenstander aanwezig is, dan moet de WL worden ontboden

Behandeling van kaarten:

 1. tel je kaarten bij begin én einde van het spel (AS van 40% is mogelijk)
 2. schud je eigen kaarten alvorens ze terug in het bord te steken
 3. raak nooit de kaarten van een andere speler aan zonder diens toestemming
 4. als de vier kaarten van een slag zijn omgekeerd, dan mogen ze niet meer worden ingezien
  (een speler mag wel zijn eigen laatst gespeelde kaart inzien)
 5. laat je kaarten liggen tot er overeenstemming over het aantal gewonnen slagen is
 6. laat het bord tijdens het spel in het midden van de tafel liggen in de juiste richting
  (een gedraaide hand kan een AS voor beide paren opleveren)