Ethische tips bij Bridge

Tips om moeilijkheden te vermijden…

Manier van bieden:

 1. weet wat je gaat bieden voor je een pas- of biedkaartje pakt
 2. aanraken van pas- of biedkaartje kan ongeoorloofde informatie bevatten
 3. als je een paskaartje uit de biddingbox neemt of vastpakt, dan mag je niet meer een bod in een kleur doen en andersom
  (vaak voorkomende overtreding)

Alerteren:

 1. voor het spelen vermelden (pre-alert): basissysteem, signaleren, uitkomsten, ‘speciale afspraken’ zoals Montreal Relay
 2. alle biedafspraken opbiechten aan de tegenpartij (full disclosure)
 3. alerteer alles wat mogelijk onbekend is bij de tegenpartij

Niet alerteren:

 1. sterke of zwakke twee-opening
 2. biedingen boven 3SA (vanaf tweede biedronde)
 3. (re)doubletten die puntenkracht aangeven

Wel alerteren:

 1. SA-openingen met minder dan 14 of meer dan 18 punten
 2. Conventionele biedingen
 3. Stayman (alle varianten!)
 4. Transfers
 5. Inverted Minors (indien onbekend)
 6. Kunstmatige SA-biedingen
 7. support(re)doublet

Exacte uitleg van systeem en afspraken:

 1. exacte uitleg betekent volledige uitleg
 2. niet alerteren van alerteerbare bieding is verkeerde uitleg (1♣ opening met 0-2 klaveren is een berucht voorbeeld)
 3. als de tegenpartij wordt benadeeld door verkeerde of onvolledige uitleg, dan kan er een AS worden gegeven door de WL

Wat als mijn partner lang heeft nagedacht:

 1. hij mag zo lang nadenken als hij wil (maar tijdsoverschrijding kan een AS opleveren)
 2. jij mag geen gebruikmaken van zijn lange denkpauze (ontbied de WL)

PVO mag bieden als zijn hand ‘een bieding oplegt’ (als spelers van gelijk niveau zouden bieden zonder partners aarzeling). De WL zal na afloop kijken wat er door de andere paren op het spel is geboden en mogelijk een scorecorrectie toepassen. Bij twijfel zal altijd worden beslist in het nadeel van de overtredende partij.