Bestuur

Bestuur van de bridgeclub Ethica Dordrecht

Voorzitter Mevrouw S. (Suze) Raaff
Telefoon: 06 46696945
Vice-voorzitter De heer T. (Taco) Nieboer
Telefoon: 06 22528752
Secretaris Mevrouw C. (Connie) de Jong
Telefoon: 06-57436852
Email: conniedejong1955@kpnmail.nl
Penningmeester Mevrouw J. (Joke) Wemmers
Telefoon: 078 621 13 86
Postbank: NL64INGB0006169038
t.n.v. Bridgeclub Ethica Dordrecht
Lid De heer G. (Gerard) Damveld
Telefoon: 06 81313459
 Sociale contacten Mevrouw W. (Willy) van Loon
Telefoon: 078 617 67 18
Webmaster De heer G. (Gerard) Damveld
Telefoon 06 81313459
Email: h.damveld@rocmondriaan.nl

Wedstrijdleider:
De heer J. (Jeffrey) Elmensdorp     Telefoon: 078 614 93 79