Introductie pagina

Algemene informatie

De niet bij de NBB aangesloten niet rokers Bridgeclub Ethica speelt op de donderdagavonden van 19.30 uur tot circa 23.30 uur.
Locatie: C.C. Sterrenburg, Dalmeyerplein 10, 3318 CB DORDRECHT.
Telefoonnummer: 078
– 654 97 47

Het ledenaantal is al jaren constant op 128 leden en er wordt in een competitie-verband gespeeld.

Een competitie duurt 6 weken met op de gezellige speelavonden, 6 ronden van 4 spellen in 4 lijnen.

Na 6 weken is er dan een promotie- degradatieregeling van toepassing.
Verder worden er een Paas-, Kerst- en Slotdrive gespeeld.

De contributie bedraagt € 75,00 per persoon, dit bedrag storten vóór
1 september van het lopende competitiejaar op ING banknummer:

NL64INGB0006169038
Ten name van Bridgeclub”Ethica”

Bijzondere speelavonden
De Algemene Leden Vergadering (ALV) op 24 OKTOBER 2024  plaats.
Kerstdrive op 19 DECEMBER 2024

Paasdrive 17 APRIL 2025
Slotdrive op 22 MEI 2025

Binnen het gebouw is volgens de wet een rookverbod van kracht.

WEDSTRIJDLEIDER

Dhr. J. Elmensdorp

ARBITRAGE

Mevr. M. Bijl
Mevr. S. v. Blokland
Dhr. J. de Jong

Dhr. T. Wemmers
Dhr. G. de Kok
Dhr. G. Heijnen

PROTESTCOMMISSIE

Mevr. M. Bijl
Mevr. S. v. Blokland

MATERIAALBEHEER

Dhr. F. Schouten
Mevr. L. Schouten


WEBMASTER

Dhr. G. Damveld
Email: h.damveld@rocmondriaan.nl

WEBSITE

WWW.ETHICA73.NL