Introductie pagina

Algemene informatie

De niet bij de NBB aangesloten niet rokers Bridgeclub Ethica speelt op de donderdagavonden van 19.30 uur tot circa 23.30 uur.
Locatie: C.C. Sterrenburg, Dalmeyerplein 10, 3318 CB DORDRECHT.
Telefoonnummer: 078
– 654 97 47

Het ledenaantal is al jaren constant op 128 leden en er wordt in een competitie-verband gespeeld.

Een competitie duurt 6 weken met op de gezellige speelavonden, 6 ronden van 4 spellen in 4 lijnen.

Na 6 weken is er dan een promotie- degradatieregeling van toepassing.
Verder worden er een Paas-, Kerst- en Slotdrive gespeeld.

De contributie bedraagt € 75,00 per persoon, dit bedrag storten vóór
1 september van het lopende competitiejaar op ING banknummer:

NL64INGB0006169038
Ten name van Bridgeclub”Ethica”

Bijzondere speelavonden
De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt elk jaar in oktober van het lopende competitiejaar plaats.
Kerstdrive op 21 DECEMBER 2023

Paasdrive 28 MAART 2024
Slotdrive op 30 MEI 2024

Binnen het gebouw is volgens de wet een rookverbod van kracht.

WEDSTRIJDLEIDER

Dhr. J. Elmensdorp

ARBITRAGE

Mevr. M. Bijl
Mevr. S. v. Blokland


PROTESTCOMMISSIE

Mevr. M. Bijl
Mevr. S. v. Blokland

MATERIAALBEHEER

Dhr.en Mevr. Schouten
Mevr. Y. Hartong

WEBMASTER

Dhr. G. Damveld
Email: h.damveld@rocmondriaan.nl

WEBSITE

WWW.ETHICA73.NL