Nieuws

Beste bridgevrienden,

De eerste zitting van de derde competitieronde zit er weer op. Maar liefst 53 paren aanwezig, met recht sprake van een volle bak. We konden twee nieuwe leden verwelkomen, Tonny van Dam en Lies Wolst. Dames, welkom en veel bridgeplezier. De eerste uitslag is weer binnen, het kan echter nog weer alle kanten op. Donderdag 7 december de tweede zitting. We hopen natuurlijk dat we iedereen weer in goede gezondheid aantreffen.

Namens het bestuur nog een keer het verzoek om bij Corona-gerelateerde klachten (verkoudheid; griep) een test te doen en indien nodig tijdig bij Jeffrey af te melden (donderdag voor 12.00 uur via 078 – 6149379).Dit omdat Corona deze weken toch weer meer voorkomt en we graag willen dat de leden van de vereniging niet besmet worden.

________________________________________________________________________

Niet vergeten: donderdag 21 december de altijd sfeervolle Kerstdrive.

________________________________________________________________________

Donderdag 26 oktober was er weer aandacht voor de jaarlijkse ALV-vergadering. Om 19.15 opende Suze de vergadering door iedereen van harte welkom te heten. Na enkele inleidende agendapunten was er ruim aandacht voor het afscheid van Nel van der Giessen als secretaris van onze vereniging. Ruim 20 jaar heeft Nel deze belangrijke functie met veel enthousiasme en kennis binnen de vereniging bekleed. Een opsomming van al haar activiteiten vertelt dat Nel de afgelopen jaren veel voor de vereniging gedaan heeft. Naast allerlei administratieve werkzaamheden, vooral ook de aankleding van de diverse feestelijke kerst-, paas- en bloemendrives. En dat laatste met aanvulling en steun van Cor van der Giessen, die bij elke gelegenheid ervoor zorgde dat de zaal sfeervol ingericht was. Beiden namens de hele vereniging heel veel dank voor al jullie inzet.

Het bestuur is blij dat we in de persoon van Connie de Jong een fijne vervangster van Nel gevonden hebben. Connie heeft zich direct enthousiast opgesteld en is druk bezig het takenpakket over te nemen.

De penningmeester is blij dat ook afgelopen boekjaar is afgesloten met een positief saldo. De kascommissie  heeft de boekhouding goedgekeurd en de penningmeester en bestuur decharge verleend. Wel met de opmerking dat er gekeken moet worden naar de wijze waarop de wekelijkse baropbrengst naar de gemeente doorgesluist wordt. Het bestuur neemt deze opmerking met dankzegging over.

Tijdens de rondvraag een opmerking over het buiten mededinging spelen. De suggestie is om deze regeling af te schaffen. Hiertoe wordt tijdens  de vergadering niet gestemd, het bestuur neemt dit in overweging en komt hier op een later tijdstip op terug.

Om 19.30 sluit Suze de vergadering en kan de tweede zitting van deze competitieronde beginnen.

_______________________________________________________________________

Zaterdag 30 september hebben we ons 50 jarig jubileum gevierd. In totaal hebben zo’n 130 mensen dit feest meegevierd (100 leden en 30 introducees). De opkomst was dus geweldig.
Bij binnenkomst kreeg ieder een feestelijke corsage en kon elk paar samen op de foto. Daarna werd er gespeeld in de feestelijk aangekleedde zaal.

Na de eerste speelronde werd onze ex-voorzitter Jan van Vliet uitgebreid in het zonnetje gezet. Uit handen van de burgermeester kreeg hij een koninklijke onderscheiding opgespeld. En van het jagersgilde werd hij onderscheiden met een passende oorkonde. Dit heeft Jan natuurlijk dik verdiend door zijn jarenlange harde werk voor zowel de bridge als jagen.

Na de tweede speelronde en prijsuitreiking druppelden de introducees binnen en kon het buffet beginnen. En ook nu was het eten van Rasa Senang weer erg gevarieerd en erg lekker. We hebben allen ruimschots van het heerlijke buffet kunnen genieten.

De avond werd gezellig door de muziek van het duo OK, diverse optredens van onder andere Imca Marina. Er werd flink gedanst tot het feest rond half 11 beëindigd werd.

Het bestuur is blij dat de dag prima verlopen is en dat de leden in een gezellige sfeer het lustrum gevierd hebben.

Donderdag 12 oktober alweer de zesde en laatste zitting van competitieronde 1. De laatste kans om nog met hoop naar boven te kijken of met vrees naar beneden. Na de zesde ronde wordt de rekening weer opgemaakt. Succes allen!!!

Afmeldingen voor komende donderdag graag weer voor 12.00 uur bij Jeffrey.
Dit kan niet met een SMS, dan komt de melding niet door. Gebruik dus altijd onderstaand telefoonnummer!!!!!
Telefoonnummer: 078 614 93 79

 

Afmelden kan nog steeds op twee manieren. Elke speelavond kunt u opschrijven wanneer u een avond verhinderd bent. Dit in het  “afmeldboek” dat op de tafel bij het spelmateriaal gelegd is. De wedstrijdleider kan hier dan bij de indeling rekening mee houden. Ook kunt u telefonisch afmelden, graag zo vroeg mogelijk in de week.
Afmelden bij Jeffrey Elmensdorp (078 614 93 79). Altijd uiterlijk tot 12.00 uur op de donderdag

Natuurlijk hoopt het bestuur u allen in goede gezondheid weer te kunnen ontvangen.

 

Suze Raaff / Taco Nieboer
Connie de Jong
Joke Wemmers
Willy van Loon
Gerard Damveld

 

DUS GRAAG TIJDIG AFMELDEN

UITERLIJK DONDERDAG VÓÓR 12.00 UUR
BIJ JEFFREY ELMENSDORP
078 614 93 79

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *