Nieuws

Beste bridgevrienden,

 

Komende donderdag 28 oktober houden we de jaarlijkse ledenvergadering. We starten om 19.15 en hopen u voor deze tijd in de Tweelingzaal aan te treffen.

Agenda:

01 Opening
02 Coronajaar geen notulen 47e ALV
03 Ingekomen stukken
04 Jaarverslagen penningmeester 2019/2020 2020/2021
05 Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid/reserve
06 Begroting 2021/2022
07 Contributie 2021/2022 en 2022/2023
08 Rondvraag/wat verder ter tafel komt
09 Sluiting

Tot donderdag!!!

Bestuur Bridgevereniging Ethica

 

Met ingang van 5 maart 2020 is Jeffrey Elmensdorp onze nieuwe wedstrijdleider. Indien nodig kunt u bij hem afmelden, graag wel voor donderdag 12.00 uur.
Het telefoonnummer van Jeffrey is: 078 – 6149379

DUS GRAAG AFMELDEN

OP ELKE DONDERDAG VÓÓR 12.00 UUR