Nieuws

Beste Bridgevrienden,

“BELANGRIJKE MEDEDELING”
Het is nu meerdere malen voorgekomen dat de wedstrijdleider geconfronteerd wordt met leden die zich niet of niet op de juiste wijze afmelden. Een zeer vervelende zaak voor de wedstrijdleider wanneer hij op het laatste moment moet gaan improviseren of invallers moet gaan bellen.
WIJ VRAGEN U DAN OOK VRIENDELIJK DOCH DRINGEND OM U VÓÓR 12.00 UUR, OP DE WEDSTRIJDDAG, AF TE MELDEN BIJ ONZE WEDSTRIJDLEIDER, TON WEMMERS, OF OP DE JUISTE WIJZE HET AFSCHRIJVINGSSCHRIFT TE GEBRUIKEN.

De competitie 2016 – 2017 zit er weer op, afgesloten met een weer geweldige bloemen (slot) drive. Het was wederom grandioos georganiseerd. Met dank aan alle medewerkers, ik ga geen namen noemen met het risico dat je iemand vergeet, die zich weer enorm hebben ingezet om het een geslaagd gebeuren te laten worden. Daarin is men voor meer dan 100% geslaagd.
De competitie 2017 – 2018 zal van start gaan op donderdag 7 september 2017. Kunt u onverhoopt niet laat dat dan op tijd weten aan de wedstrijdleider, Ton Wemmers.

Het is weliswaar vroeg, maar noteert u vast dat het jubileumfeest plaats vindt op
29 september 2018.

Ten slotte wenst het bestuur een ieder een fijne zomer en indien aan de orde een fijne vakantie.