Nieuws

Beste bridgevrienden,

Gisteravond 25 januari hebben we weer vol spanning en goede hoop naar de Covid persconferentie gekeken. En gelukkig, een aantal versoepelingen en sectoren die weer (gedeeltelijk) open gaan.

Vandaag heeft het bestuur van de gemeente een brief ontvangen. Daarin wordt aangegeven dat het Cultureel Centrum Dalmeierplein geopend wordt tot ’s avonds 22.00 uur. Dan moet iedereen buiten staan.

Het bestuur meent dat deze vroege sluiting de herstart van de bridge-activiteiten verhindert. Er moet dan heel vroegtijdig met het spelen gestopt worden.

Over drie weken is er weer een nieuw moment. Hopelijk wordt dan besloten de beperking van de eindtijd te laten vallen, waarna we de speelavonden weer kunnen gaan opstarten.

 

Bestuur Ethica
Jan van Vliet
Nel van der Giessen
Joke Wemmers
Willy van Loon
Gerard Damveld

 

 

 

 

Beste bridgevrienden,

Afgelopen donderdag vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Fijn dat bij het begin de zaal helemaal vol zat, de opkomst was weer als vanouds, en de sfeer prima.
De voorzitter gaf een mooi verhaal over het wel en wee van het afgelopen jaar. Uit talloze contacten kwam naar voren dat vooral het sociale aspect van de bridge-avonden volop gemist werd. Extra fijn dat we nu dus weer volop in de running zijn.
Doorgegeven is dat de contributie voor dit speeljaar op €25,00 is vastgesteld. Dit voor leden die het afgelopen jaar volledige contributie hebben betaald. Nieuwe leden betalen het standaardbedrag van € 50,00. Met ingang van competitie 2022-2023 zal de contributie verhoogd worden naar € 75,00. dit vanwege de te verwachten huurverhoging van de speelzalen.
De kascommissie heeft na controle vastgesteld dat de boekhouding een getrouw beeld geeft van de huidige financiële positie van de vereniging en heeft onder dankzegging de penningmeester en het bestuur gedechargeerd. De gewijzigde kascommisie is met algemene stemmen benoemd.
De voorzitter heeft de vrijwilligers bedankt en beklemtoond dat een vereniging zonder vrijwilligers niet goed denkbaar is
In de rondvraag kwam onder andere de problematiek met het gebruik van de kastjes ter sprake. De voorzitter heeft hierbij aangegeven dat het invoeren van de kaartverdeling en de spelcontracten een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, dat daar tijd voor gegeven wordt en dat we daar als leden op een correcte wijze me om moeten gaan. 

Hierna werd de vergadering gesloten en de vierde speelronde gestart.
Gedetailleerde notulen worden door de secretaris opgesteld en voorafgaande aan de volgende jaarvergadering naar de leden gestuurd.

 

 

 

 

Met ingang van 5 maart 2020 is Jeffrey Elmensdorp onze nieuwe wedstrijdleider. Indien nodig kunt u bij hem afmelden, graag wel voor donderdag 12.00 uur.
Het telefoonnummer van Jeffrey is: 078 – 6149379

DUS GRAAG AFMELDEN

OP ELKE DONDERDAG VÓÓR 12.00 UUR