Nieuws

Dordrecht, 17 september 2021

Beste bridgevrienden,

Eindelijk, het is zover.  We kunnen de bridge-avonden in het Cultureel Centrum Sterrenburg aan het Dalmeyerplein met ingang van donderdag 30 september weer opstarten.

Daarom wordt iedereen van harte uitgenodigd om deze avond weer te komen bridgen. Donderdag 30 september gebruiken we als inspeelavond. We starten op de gebruikelijke tijd (19.30 uur). Zaal open vanaf 19.00 uur. Doel van de avond is om het bridgen weer op te frissen, bij te praten met bridgepartner en er een feestelijke herstart van te maken. Dit met een prijzenpakket per speellijn. De eerste speelronde begint dan op donderdag 7 oktober.

Naast de Tweelingzaal gebruiken we de komende maanden ook de zalen 6 en 7. De ventilatie in de Tweelingzaal wordt de komende maanden verbeterd waardoor we begin januari weer met zijn allen in de Tweelingzaal terecht kunnen.

Het bestuur draagt naar de leden toe een zorgplicht. Dit houdt in dat het bestuur naar de leden toe een goede bescherming tegen Covid-19 wil bieden. Het bestuur is van mening dat vaccinatie daarbij een belangrijke rol speelt. Daarom wordt de eerste keer aan u gevraagd aan te tonen dat u gevaccineerd bent of 24 uren voorafgaand negatief getest bent. Dit kan via de  Corona Check app, maar ook middels een  uitdraai van uw vaccinatiebewijs of middels een inentingsdocument. Leden die hieraan niet kunnen voldoen, wordt de toegang tot de zaal ontzegd.

Bij de ingang van het gebouw zullen flacons met een desinfecterend middel staan. We verzoeken u om bij binnenkomst uw handen hiermee te desinfecteren. Ook het verzoek om elkaar de ruimte te geven in de gangen, bij de bar en bij het wisselen van tafels. Kom niet naar de bridge-avond als u de gebruikelijke verschijnselen van Covid-19 ondervind, maar meld u dan af bij de wedstrijdleider.

De bar is de hele avond geopend. Echter, uitgifte van alcoholische dranken is vooralsnog verboden. Koffie, thee en frisdrank is uiteraard verkrijgbaar. Indien er behoefte aan bestaat, kan er voor alcoholvrij bier en wijn gezorgd worden. Om opstopping bij de bar te voorkomen, worden bestellingen zoveel mogelijk aan tafel opgenomen en consumpties aan tafel gebracht. Afrekenen gebeurt wel aan de bar. Hierbij telt u zelf de eigen rekening op uw consumptiebriefje op. Het verzoek daarbij is om elkaar voldoende tijd en ruimte bij de bar te geven.

Onze wedstijdleider maakt voor de eerste avond een wedstrijdschema met vier speellijnen. Belangrijk daarbij is natuurlijk wel dat hij weet wie er 30 september NIET aanwezig zal zijn. Mocht u 30 september niet kunnen komen, dan graag een afmelding voor 26 september naar  Jeffrey Elmensdorp (078 6149379) . Dan kan Jeffrey zijn schema daarop aanpassen.

Het bestuur heeft er erg veel zin om de activiteiten weer op te starten. En hopelijk velen met ons. Het wordt tijd om de Corona-tijd zoveel mogelijk af te sluiten en de wekelijkse avonden weer op te starten, zij het met enkele aanpassingen.

Graag allemaal tot 30 september bij de herstart van de bridgeavonden

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Bridgevereniging Ethica

 

Met ingang van 5 maart 2020 is Jeffrey Elmensdorp onze nieuwe wedstrijdleider. Indien nodig kunt u bij hem afmelden, graag wel voor donderdag 12.00 uur.
Het telefoonnummer van Jeffrey is: 078 – 6149379

DUS GRAAG AFMELDEN

OP ELKE DONDERDAG VÓÓR 12.00 UUR