Nieuws

Beste bridgevrienden,

Het seizoen zit erop. Zoals gebruikelijk weer feestelijk afgeloten met een goed bezochte Bloemendrive. Voor iedereen was er weer een mooie pant beschikbaar. En zoals altijd weer fantastisch georganiseerd door de dames van het bestuur. En ook weer dank aan Sophie van Blokland voor de organisatie.Het bestuur wenst iedereen een zonnige, gezonde zomer toe en hoopt iedereen bij het begin van het nieuwe seizoen weer aanwezig te zien.
Tot september

Zomeravondbridge
Zowel in Dordrecht als in Papendracht bent u de komende maanden van harte welkom voor een avondje Bridge.  U bent met ingang van maandag 3 juni elke maandagavond welkom in de kantine van voetbalvereniging EBOH aan de Schenkeldijk.  Entree € 5,00 per persoon. Er wordt gespeeld om meesterpunten en waardebonnen van winkelcentrum Sterrenburg.
De gezamenlijke bridgeclubs in Papendrecht organiseren met ingang van 4 juni bridgeavonden op de dinsdag- en donderdagavond. U bent daarbij van harte welkom.
Klik op de link om de informatie te openen.
Flyer Zomeravondbridge 2024

Start seizoen  2024-2025
Het bestuur heeft deze week van de gemeente bericht gehad over de verbouwing binnen CC Sterrenburg. De gemeente heeft besloten de verbouwing NIET door te laten gaan maar uit te stellen naar volgend jaar.
We kunnen de competitie dus volgens plan op donderdag 5 september starten.

 

AFMELDING
Zoals altijd graag een eventuele verhindering opschrijven in “het schrift”. Heeft u uw afmelding niet vooraf genoteerd, dan uw afmelding zo spoedig mogelijk en uiterlijk op donderdag vóór 11.00 doorbellen bij Jeffrey Elmensdorp.

Telefoonnummer:  078 614 93 79Krijgt u de voicemail aan de lijn, spreek dan duidelijk uw naam en uw afmelding in.

____________________________________

De jaarlijks Paasdrive zit er weer op. Beide speelzalen waren weer prima gevuld, in totaal 106 bridgers aanwezig. De voorbereiding heeft weer geloond, de leuke aankleding, de prachtige prijzentafel, de heerlijke hapjes, en natuurlijk de opperbeste sfeer zorgden voor een fijne, gezellige bridgeavond. Suze, Taco, Joke, Willy en Connie, dat hebben jullie weer prima georganiseerd, dank daarvoor. 

Komende donderdag alweer de vijfde zitting van competitieronde 5. Nog volop kans om een betere plek te halen, maar natuurlijk ook het gevaar van een lagere plek. Maakt niet uit, iedereen doet zijn/haar best en natuurlijk heb je vrouwe Fortuna ook regelmatig nodig. 

Hopelijk is iedereen komende donderdag weer in goede gezondheid aanwezig.

Maar eerst wenst het bestuur iedereen

FIJNE

  PAASDAGEN 

 

 

 

 

Indien nodig komende donderdag graag weer tijdig afmelden bij Jeffrey Elmensdorp. Dus graag uiterlijk 4 april afmelden vóór 11.00 uur.
Telefoonnummer:  078 614 93 79

________________________________________________________________________

De eerste zitting van competitieronde 5 was weer volle bak, precies 100 mensen aan de speeltafels. Voor een aantal was het weer even wennen aan het spelen in een andere lijn, maar hopelijk heeft iedereen zijn/haar draai weer snel gevonden.
Bij de opening door Suze twee verzoeken. Allereerst graag afmelden op donderdag voor 11.00 uur. Dit geeft de wedstrijdleider wat meer tijd om het schema voor die dag op te stellen en eventueel voor vervanging te zorgen. Ten tweede het verzoek om als u klaar bent met een speelronde de rust te bewaren zodat andere paren hun spel op een goede wijze af kunnen maken.

Waarschijnlijk staat de datum al in uw agenda, maar toch nog even:
Donderdag 28 maart: de Jaarlijkse PAASDRIVE

Indien nodig komende donderdag graag weer tijdig afmelden bij Jeffrey Elmensdorp. Dus graag uiterlijk 7 maart afmelden vóór 11.00 uur.
Telefoonnummer:  078 614 93 79

Hopelijk is iedereen komende donderdag weer in goede gezondheid aanwezig
_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

De derde competitieronde zit er al weer op, de paren die promoveren van harte gefeliciteerd, de paren die degraderen, houd moed, de volgende competitieronde kan het weer heel anders liggen. Zie de menukeuze Gepromoveerd/Gedegradeerd
Gisteravond een record voor dit seizoen wat opkomst betreft, maar liefst 108 mensen aan de kaarttafel. Fijn om te zien dat iedereen enthousiast aan de speeltafel zit en elke avond goed verloopt.
Komende donderdag de start van de vierde competitieronde. Hopelijk weer met een deelnemersaantal boven de 100.
We hopen iedereen donderdag weer te zien!!!!

Afmeldingen voor komende donderdag graag weer voor 12.00 uur bij Jeffrey.
Dit kan niet met een SMS, dan komt de melding niet door. Gebruik dus altijd onderstaand telefoonnummer!!!!!
Telefoonnummer: 078 614 93 79
________________________________________________________________________

Donderdagavond 4 januari de eerste bridgeavond van dit jaar. De opkomst was weer prima, 100 leden aanwezig, waaronder twee nieuwe leden. Alex van Dongen en Marcel de Wit, van harte welkom. Het was alweer de vijfde zitting van competitieronde 3. 11 januari de laatste zitting, ook dan is er nog volop kans om te stijgen dan wel te zakken in de stand. Daarna wordt de rekening weer opgemaakt en is er reden tot vreugde dan wel verdriet. Maar ook bij degradatie is er altijd weer het vooruitzicht op betere tijden en blijft het speelplezier voorop staan.
Tot donderdag 11 januari en dan veel succes gewenst op de afsluitende zitting van competitieronde 3.

_______________________________________________________________________-

Donderdagavond 28 december de traditionele “Oliebollendrive”.  En ze waren weer prima, Cor en Nel van der Giessen, ze waren voortreffelijk, hartelijk bedankt. De opkomst was nu ook weer goed, 96 leden in huis. Na deze vierde ronde komt promotie dan wel degradatie in zicht, een goede motivatie voor de komende twee afsluitende zittingen. Al is het speelplezier belangrijker dan het eindresultaat!

Het bestuur wenst alle leden een heel fijne jaarwisseling en een goed begin van 2024 toe.

Komende donderdag 4 januari staat alweer de vijfde zitting van de derde competitieronde op het programma. Natuurlijk hopen we u allen weer in de bridgezaal aan te treffen. Tot 4 januari
________________________________________________________________________

Namens het bestuur nog een keer het verzoek om bij Corona-gerelateerde klachten (verkoudheid; griep) een test te doen en indien nodig tijdig bij Jeffrey af te melden (donderdag voor 12.00 uur via 078 – 6149379).Dit omdat Corona deze weken toch weer meer voorkomt en we graag willen dat de leden van de vereniging niet besmet worden.
________________________________________________________________________

Donderdag 26 oktober was er weer aandacht voor de jaarlijkse ALV-vergadering. Om 19.15 opende Suze de vergadering door iedereen van harte welkom te heten. Na enkele inleidende agendapunten was er ruim aandacht voor het afscheid van Nel van der Giessen als secretaris van onze vereniging. Ruim 20 jaar heeft Nel deze belangrijke functie met veel enthousiasme en kennis binnen de vereniging bekleed. Een opsomming van al haar activiteiten vertelt dat Nel de afgelopen jaren veel voor de vereniging gedaan heeft. Naast allerlei administratieve werkzaamheden, vooral ook de aankleding van de diverse feestelijke kerst-, paas- en bloemendrives. En dat laatste met aanvulling en steun van Cor van der Giessen, die bij elke gelegenheid ervoor zorgde dat de zaal sfeervol ingericht was. Beiden namens de hele vereniging heel veel dank voor al jullie inzet.

Het bestuur is blij dat we in de persoon van Connie de Jong een fijne vervangster van Nel gevonden hebben. Connie heeft zich direct enthousiast opgesteld en is druk bezig het takenpakket over te nemen.

De penningmeester is blij dat ook afgelopen boekjaar is afgesloten met een positief saldo. De kascommissie  heeft de boekhouding goedgekeurd en de penningmeester en bestuur decharge verleend. Wel met de opmerking dat er gekeken moet worden naar de wijze waarop de wekelijkse baropbrengst naar de gemeente doorgesluist wordt. Het bestuur neemt deze opmerking met dankzegging over.

Tijdens de rondvraag een opmerking over het buiten mededinging spelen. De suggestie is om deze regeling af te schaffen. Hiertoe wordt tijdens  de vergadering niet gestemd, het bestuur neemt dit in overweging en komt hier op een later tijdstip op terug.

Om 19.30 sluit Suze de vergadering en kan de tweede zitting van deze competitieronde beginnen.

_______________________________________________________________________

Zaterdag 30 september hebben we ons 50 jarig jubileum gevierd. In totaal hebben zo’n 130 mensen dit feest meegevierd (100 leden en 30 introducees). De opkomst was dus geweldig.
Bij binnenkomst kreeg ieder een feestelijke corsage en kon elk paar samen op de foto. Daarna werd er gespeeld in de feestelijk aangekleedde zaal.

Na de eerste speelronde werd onze ex-voorzitter Jan van Vliet uitgebreid in het zonnetje gezet. Uit handen van de burgermeester kreeg hij een koninklijke onderscheiding opgespeld. En van het jagersgilde werd hij onderscheiden met een passende oorkonde. Dit heeft Jan natuurlijk dik verdiend door zijn jarenlange harde werk voor zowel de bridge als jagen.

Na de tweede speelronde en prijsuitreiking druppelden de introducees binnen en kon het buffet beginnen. En ook nu was het eten van Rasa Senang weer erg gevarieerd en erg lekker. We hebben allen ruimschots van het heerlijke buffet kunnen genieten.

De avond werd gezellig door de muziek van het duo OK, diverse optredens van onder andere Imca Marina. Er werd flink gedanst tot het feest rond half 11 beëindigd werd.

Het bestuur is blij dat de dag prima verlopen is en dat de leden in een gezellige sfeer het lustrum gevierd hebben.

Donderdag 12 oktober alweer de zesde en laatste zitting van competitieronde 1. De laatste kans om nog met hoop naar boven te kijken of met vrees naar beneden. Na de zesde ronde wordt de rekening weer opgemaakt. Succes allen!!!

Afmeldingen voor komende donderdag graag weer voor 12.00 uur bij Jeffrey.
Dit kan niet met een SMS, dan komt de melding niet door. Gebruik dus altijd onderstaand telefoonnummer!!!!!
Telefoonnummer: 078 614 93 79

 

Afmelden kan nog steeds op twee manieren. Elke speelavond kunt u opschrijven wanneer u een avond verhinderd bent. Dit in het  “afmeldboek” dat op de tafel bij het spelmateriaal gelegd is. De wedstrijdleider kan hier dan bij de indeling rekening mee houden. Ook kunt u telefonisch afmelden, graag zo vroeg mogelijk in de week.
Afmelden bij Jeffrey Elmensdorp (078 614 93 79). Altijd uiterlijk tot 12.00 uur op de donderdag

Natuurlijk hoopt het bestuur u allen in goede gezondheid weer te kunnen ontvangen.

 

Suze Raaff / Taco Nieboer
Connie de Jong
Joke Wemmers
Willy van Loon
Gerard Damveld

 

DUS GRAAG TIJDIG AFMELDEN

UITERLIJK DONDERDAG VÓÓR 12.00 UUR
BIJ JEFFREY ELMENSDORP
078 614 93 79